TORF CORPORATION

      Torf wysoki  - cenna substancja organiczna, ze od dawna wykorzystuje sie w rolnictwie dla wzbogacenia głęb. W współczesnych technologiach uprawy rozmaitych roślin torf szeroko wykorzystuje sie w jakości namiastki gleby. Niezastąpionym jest torf w kontenerowej technologii hodowli roślin, w szklarniach, dla przemysłowej uprawy pieczarek. 

      Jakościowy torf wydobywany sie na licencjonowanych działkach torfowiska „Moroczno-1”, co znajduje sie w malarskiej leśnej miejscowości Dubrowikiego regionu. Dane złoże wyróżnia sie stabilnymi wskaźnikami jakości torfu. Torf wydobywa sie za technologia sezonowego wydobywania z jednoczesnym użyciem tradycyjnych ta innowacyjnych metod.

 

 

Charakterystyki torfu wysokiego jasnego:

                                   Nazwa 
Rodzaj torfu 
Zawartość wilgoci 
Zawartość popiołu 
Zawartość substancji organicznej 
Stopień rozkładu 
Kwaśność (pH w H2O) 
Azot (N) 
Fosfor (P) 
Potas (K) 
Wodorozpuścialne soli 
Trzymająca pojemność wodna 

Parametry

wysoki jaśny 

50 % 

5,6 % 

94,4 % 

17,2 %

3,6 % 

1,468 % 

0,11 % 

0,07 % 

0,78 % 

6,3 kg wody na 1 kg torfu 

TORF WYSOKI CENA 

Warunki: DDP Warszawa

Pakowanie: big-bal na euro palecie, w jednej beli - 4,5 m3 torfu.

Do każdej partii towaru dołącza sie wszystkie niezbędne dokumenty.

Zawartość radionuklidów - certyfikat badań radiologicznych.

Torf nie zawiera szkodliwych kwarantannowych organizmów - wniosek kwarantannowej ekspertyzy.